Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie a výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu podľa zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov